TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen (GDPR) rekisteriseloste 

 

Rekisterinpitäjä 

 

Auto-Bon Ital Oy 
Kaakelikaari 4b 
01720 Vantaa 
Y-tunnus: 2629628-4 

 

Rekisterin nimi 

 

Auto-Bon Ital Oy asiakas- ja sidosryhmärekisteri 

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste 

 

Rekisteröidyn suostumus, asiakassuhde, sopimus, toimeksianto tai yrityksen oikeutettu etu 

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

 • toiminnan kehittäminen, suunnittelu ja ylläpito 
 • sopimusten ja toimeksiantojen toteutus 
 • asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän hoito 
 • sidosryhmäviestintä 
 • mielipide- ja markkinointitutkimus 
 • asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdentaminen 
 • verkkosivuston tilastointi, analysointi ja tietoturvatoimenpiteet 

 

Rekisterin tietosisältö 
 
Rekisterissä ylläpidetään rekisteröidyn seuraavia perustietoja: 

 • etu- ja sukunimi 
 • osoite 
 • syntymäaika 
 • henkilötunnus henkilötietolain sallimissa tilanteissa 
 • puhelinnumero 
 • sähköpostiosoite 
 • markkinointiluvat ja -kiellot 
 • mahdollinen asiakas- ja asiointihistoria sekä sopimus- ja tilaustiedot 

 

Rekisteröidyn ajoneuvoon liittyvät tiedot: 

 • auton merkki, malli, rekisteri- ja valmistenumero 
 • autolle kohdistuvat ostotapahtumat, huolto ja muut toimenpiteet 

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

 

Ensisijaisesti: 

 • rekisteröidyltä itseltään asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään ja asiointiin liittyvien tapahtumien yhteydessä 
 • valtuutetuilta jälleenmyyjiltä ajoneuvo- ja palvelutilausten sekä autojen huoltotapahtumien yhteydessä 

 

Lisäksi rekisterissä olevia tietoja voidaan täydentää mm. seuraavista lähteistä: 

 • julkisista tietolähteistä, kuten esim. Traficom 
 • muilta mahdollisilta rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta 

 

Tietojen säilytysaika 
 
Säilytämme henkilötietoja niiden käyttötarkoituksen perusteella vain niin kauan kuin on tarpeen tai lain, kuten kuluttajansuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälain, määrittämän ajan. 
 
Julkisista tietolähteistä hankittuja tapauskohtaisia suora- ja telemarkkinointiin tarkoitettuja henkilötietoja säilytetään korkeintaan kaksi kuukautta. 

 

Tietojen luovutus 
 
Henkilötietietoja ei säännönmukaisesti luovuteta rekisterin ulkopuolelle. Henkilötietojen käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. 
 
Rekisteröidyn antaman toimeksiannon tai asiakkuuden hoitoon liittyvissä tapauksissa henkilötietoja voidaan luovuttaa valtuutetulle jälleenmyyjille tai muille sidosryhmille. 


 Rekisterissä olevia henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

Rekisterin suojaus 
  

Rekisterin tietojärjestelmät on suojattu asianmukaisin teknisin toimenpitein sisältäen säännölliset käyttöjärjestelmä- ja sovelluspäivitykset, salatut yhteydet ympäristöön ja turvallisen verkkoympäristön. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista tunnusta ja salasanaa. x


Rekisteröidyn oikeudet 

 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista sekä vastustaa henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin ja markkinointitutkimuksiin. 

 

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: 
 
Auto-Bon Ital Oy 
Kaakelikaari 4b 
01720 Vantaa